Camera AHD Samsung

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Camera Samsung AHD HCD-E6020RP
Camera Samsung AHD HCD-E6020RP Full HD (1920 x 1080) resolution  • B/W : 0Lux (Auto IR LED on)@F1.4 (E6070R) / F2.1 (E6020R) • 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens (E6070R), Built-in 3.6mm (E6020R) • Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection  • IR viewable length 20m (E6070R)  • IP66 (HCO-E6070R/E6020R)  • Transmission distance max.500m (5C-2V) ..
1,115,000VNĐ
Phí đưa hàng: 1,115,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD HCD-E6070RP
Camera Samsung AHD HCD-E6070RP Full HD (1920 x 1080) resolution  • B/W : 0Lux (Auto IR LED on)@F1.4 (E6070R) / F2.1 (E6020R) • 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens (E6070R), Built-in 3.6mm (E6020R) • Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection  • IR viewable length 20m (E6070R)  • IP66 (HCO-E6070R/E6020R)  • Transmission distance max.500m (5C-2V) ..
2,579,000VNĐ
Phí đưa hàng: 2,579,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD HCO-E6020RP
Camera Samsung AHD HCO-E6020RP • Full HD (1920 x 1080) resolution  • B/W : 0Lux (Auto IR LED on)@F1.4 (E6070R) / F2.1 (E6020R) • 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens (E6070R), Built-in 3.6mm (E6020R) • Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection  • IR viewable length 20m (E6070R)  • IP66 (HCO-E6070R/E6020R)  • Transmission distance max.500m (5C-2V) ..
1,324,000VNĐ
Phí đưa hàng: 1,324,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD HCO-E6070RP
Camera Samsung AHD HCO-E6070RP  • Full HD (1920 x 1080) resolution  • B/W : 0Lux (Auto IR LED on)@F1.4 (E6070R) / F2.1 (E6020R) • 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens (E6070R), Built-in 3.6mm (E6020R) • Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection  • IR viewable length 20m (E6070R)  • IP66 (HCO-E6070R/E6020R)  • Transmission distance max.500m (5C-2V) ..
2,439,000VNĐ
Phí đưa hàng: 2,439,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCD-6023RAP
Camera Samsung AHD SCD-6023RAP 1080p Full HD IR Dome Camera •  Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution •  0.25Lux@F2.1 (Color), 0Lux@F2.1 (B/W : IR LED on) •  Built-in 4mm fixed lens •  Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection •  IR viewable length 20m •  Transmission distance max. 500m •  Easy installation (Plug & play) ..
2,459,000VNĐ
Phí đưa hàng: 2,459,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCD-6083RAP
1080p Full-HD IR Dome Camera  •  Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution •  0.11Lux@F1.4 (Color), 0Lux@F1.4 (B/W : IR LED on) •  2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens •  Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection •  IR viewable length 20m, Dual Power •  Transmission distance max. 500m •  Easy installation (Plug & play) ..
3,895,000VNĐ
Phí đưa hàng: 3,895,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCO-6023RAP
Camera Samsung AHD SCO-6023RAP 1080p Full-HD IR Bullet Camera • Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution • 0.25Lux@F2.1 (Color), 0Lux@F2.1 (B/W : IR LED on) • Built-in 4mm fixed lens • Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection • IR viewable length 20m, IP66 • Transmission distance max. 500m • Easy installation (Plug & play) ..
3,472,000VNĐ
Phí đưa hàng: 3,472,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCO-6083RAP
 Camera Samsung AHD SCO-6083RAP 1080p Full-HD  IR Bullet Camera  •  Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution •  0.11Lux@F1.4 (Color), 0Lux@F1.4 (B/W : IR LED on) •  2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens •  Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection •  IR viewable length 30m, IP66, IK10 •  Transmission distance max. 500m •  Easy installation (Plug & play) ..
5,229,000VNĐ
Phí đưa hàng: 5,229,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCV-6023RAP
Camera Samsung AHD SCV-6023RAP 1080p Full HD IR Vandal Camera • Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution • 0.25Lux@F2.1 (Color), 0Lux@F2.1 (B/W : IR LED on) • Built-in 4mm fixed lens • Day & Night (ICR), DWDR, SSNRIV, Motion detection • IR viewable length 20m, IP66, IK10 • Transmission distance max. 500m • Easy installation (Plug & play) ..
4,938,000VNĐ
Phí đưa hàng: 4,938,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Camera Samsung AHD SCV-6083RAP
Camera Samsung AHD SCV-6083RAP 1080p Full-HD IR Vandal Camera •  Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution •  0.11Lux@F1.4 (Color), 0Lux@F1.4 (B/W : IR LED on) •  2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens •  Day & Night (ICR), DWDR, Motion detection •  IR viewable length 30m, IP66, IK10 •  Transmission distance max. 500m •  Easy installation (Plug & play) ..
5,391,000VNĐ
Phí đưa hàng: 5,391,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.