Chính Sách Bảo Mật

Hệ thống website nhằm hỗ trợ thông tin và giúp khách hàng mua hàng Online trực tiếp. Mọi thông tin và dữ liệu của khách hàng khi đăng ký trên website sẽ được website hoàn toàn giữ bí mật:

* Chỉ sử dụng thông tin để gửi đến khách hàng các chương trình khuyến mại, sản phẩm mới, hỗ trợ kỹ thuật....

* Tuyệt đối không mua bán thông tin khách hàng cho bên thứ 3

* Chăm sóc khách hàng. Nâng cao dịch vụ và chất lượng sản phẩm hơn nữa.