Đầu ghi Samsung

Hiển thị: Liệt kê / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Đầu ghi Samsung AHD HRD-E1630LP
Đầu ghi Samsung AHD HRD-E1630LP • 16CH/8CH/4CH 1080p real-time DVR • Up to 16CH, 240/200(N/P),(1080p)fps recording rate (NTSC)Up to 400/200/100(1080p)fps recording rate (PAL) • HDMI / VGA video output • 4CH audio inputs / 1CH audio output • 1 internal HDDs (Max. 6TB) • Coaxial cable (ACP) • Enhanced network bandwidth up to 64/32/16Mbp ..
8,092,000VNĐ
Phí đưa hàng: 8,092,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD HRD-E430LP
• 16CH/8CH/4CH 1080p real-time DVR • Up to 4CH, 60/50(N/P)),(1080p)fps recording rate (NTSC)Up to 400/200/100(1080p)fps recording rate (PAL) • HDMI / VGA video output • 4CH audio inputs / 1CH audio output • 1 internal HDDs (Max. 6TB) • Coaxial cable (ACP) • Enhanced network bandwidth up to 64/32/16Mbps ..
3,206,000VNĐ
Phí đưa hàng: 3,206,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD HRD-E830LP
Đầu ghi Samsung AHD HRD-E830LP • 16CH/8CH/4CH 1080p real-time DVR • Up to 8CH, 140/100(N/P)),(1080p)fps recording rate (NTSC)Up to 400/200/100(1080p)fps recording rate (PAL) • HDMI / VGA video output • 4CH audio inputs / 1CH audio output • 1 internal HDDs (Max. 6TB) • Coaxial cable (ACP) • Enhanced network bandwidth up to 64/32/16Mbps ..
6,488,000VNĐ
Phí đưa hàng: 6,488,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD SRD-1685P
Đầu ghi Samsung AHD SRD-1685P Real-time DVR   • 16CH 1080p DVR • Up to 480/400(720p)fps recording rate • HDMI / VGA video output • 16CH audio inputs / 1CH audio output • Max. 4 internal HDDs • Coaxial cable (Pelco-C, ACP) • Smart phone support (Android / iOS) • Enhanced network bandwidth up to 64Mbps ..
22,068,000VNĐ
Phí đưa hàng: 22,068,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD SRD-1694P
Đầu ghi hình 16 kênh SRD-1694 P AC Samsung • 16CH 1080p real-time DVR • Up to 480/400(1080p)fps recording rate • HDMI / VGA video output • 16CH audio inputs / 1CH audio output • Max. 8 internal HDDs • Coaxial cable (Pelco-C, ACP) • Smart phone support (Android / iOS) • Enhanced network bandwidth up to 64Mbps ..
23,207,000VNĐ
Phí đưa hàng: 23,207,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD SRD-494P
Đầu ghi Samsung AHD SRD-494P 4CH 1080p Analog HD  Real-time DVR  • 4CH 1080p real-time DVR • Up to 120/100(1080p)fps recording rate • HDMI / VGA video output • 4CH audio inputs / 1CH audio output • Max. 2 internal HDDs • Coaxial cable (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP) • Smart phone support (Android / iOS) • Enhanced network bandwidth up to 64Mbps ..
9,954,000VNĐ
Phí đưa hàng: 9,954,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.
Đầu ghi Samsung AHD SRD-894P
Đầu ghi Samsung AHD SRD-894P8CH 1080p Anlaog HD Real-time DVR   • 8CH 1080p real-time DVR • Up to 240/200(1080p)fps recording rate • HDMI / VGA video output • 8CH audio inputs / 1CH audio output • Max. 4 internal HDDs • Coaxial cable (Samsung CCVC, Pelco-C, ACP) • Smart phone support (Android / iOS) • Enhanced network bandwidth up to 64Mbps ..
19,180,000VNĐ
Phí đưa hàng: 19,180,000VNĐ
Dựa trên 0 đánh giá.